LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT - 1000ML

  • DUNG TÍCH1000 ml
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 75,5
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật kèm nắp
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty