LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT MÀU ĐEN - 1000ML

  • DUNG TÍCH1000ml
  • MIỆNG 172
    ĐÁY 117
    CAO 75,5
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật kèm nắp
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty