LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP117-1300PP-C-T

  • DUNG TÍCH1300ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 67
    CAO 199
  • SẢN PHẨM Ly nhựa khổng lồ loại 1300ml
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty