LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa đế đen UKP24 đựng thực phẩm (4 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP24 đựng thực phẩm (4 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP24 đựng thực phẩm (4 ngăn)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP: 210 x 210 x 22.5 mm
    ĐÁY ĐẾ: 220 x 220 x 45.1 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 300 Bộ/Thùng
Thông tin công ty