LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP: 210 x 210 x 22.5 mm
    ĐÁY ĐẾ: 220 x 220 x 45.1 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 300 Bộ/Thùng
Thông tin công ty