LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH8oz (~236ml)
  • MIỆNG 84
    ĐÁY 49
    CAO 92
  • SẢN PHẨM Ly trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty