LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa đế đen UKP88 đựng thực phẩm (3 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP88 đựng thực phẩm (3 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP88 đựng thực phẩm (3 ngăn)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP : 220 x 160.2 x 15 mm
    ĐÁY ĐẾ : 238 x 181 x 45.8 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa đế đen UKP88 đựng thực phẩm (3 ngăn)
    QUY CÁCH 300 Bộ/Thùng
Thông tin công ty