LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP : 220 x 160.2 x 15 mm
    ĐÁY ĐẾ : 238 x 181 x 45.8 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa đế đen UKP88 đựng thực phẩm (3 ngăn)
    QUY CÁCH 300 Bộ/Thùng
Thông tin công ty