LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa đế đen UKP-HT12 đựng thực phẩm
Hộp nhựa đế đen UKP-HT12 đựng thực phẩm
Hộp nhựa đế đen UKP-HT12 đựng thực phẩm
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP : 125.7 x 125.7 x 32 mm
    ĐÁY ĐẾ : 136.5 x 136.5 x 31 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 1,200 Bộ/Thùng
Thông tin công ty