LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa đế đen UKP-HT17 đựng thực phẩm (1 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP-HT17 đựng thực phẩm (1 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP-HT17 đựng thực phẩm (1 ngăn)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP: 215 x 130 x 34 mm
    ĐÁY ĐẾ: 220 x 133 x 31mm
    CAO
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa đế đen UKP-HT17 đựng thực phẩm (1 ngăn)
    QUY CÁCH 500 Bộ/Thùng
Thông tin công ty