LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP: 220 x 133 x 31 mm
    ĐÁY ĐẾ: 215 x 130 x 34 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa đế đen UKP-HT17 đựng thực phẩm (2 ngăn)
    QUY CÁCH 1,000 Cái/Thùng
Thông tin công ty