LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa đế đen UKP-HT25 đựng thực phẩm (4 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP-HT25 đựng thực phẩm (4 ngăn)
Hộp nhựa đế đen UKP-HT25 đựng thực phẩm (4 ngăn)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG NẮP : 272 x 197 x 19 mm
    ĐÁY ĐẾ : 267 x 191 x 36 mm
    CAO
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa đế đen UKP-HT25 đựng thực phẩm (4 ngăn)
    QUY CÁCH 300 Bộ/Thùng
Thông tin công ty