LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500B (500gr)
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500B (500gr)
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500B (500gr)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG DÀI - 179, RỘNG - 119
    ĐÁY
    CAO 89 mm
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản - P500B (500gr)
    QUY CÁCH 460 Cái/Thùng
Thông tin công ty