LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG DÀI - 179, RỘNG - 119
    ĐÁY
    CAO 89 mm
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản - P500B (500gr)
    QUY CÁCH 460 Cái/Thùng
Thông tin công ty