LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500C (500gr)
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500C (500gr)
Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500C (500gr)
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG DÀI - 183, RỘNG - 142
    ĐÁY
    CAO 79 mm
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500C (500gr)
    QUY CÁCH 500 Cái/Thùng
Thông tin công ty