LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG DÀI - 183, RỘNG - 142
    ĐÁY
    CAO 79 mm
  • SẢN PHẨM Hộp nhựa PET đựng trái cây, nông sản P500C (500gr)
    QUY CÁCH 500 Cái/Thùng
Thông tin công ty