LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH550ML
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 40
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật (trong) kèm nắp - 550 ml
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty