LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP106-1000PP-C-T

  • DUNG TÍCH1000ml
  • MIỆNG 106
    ĐÁY 69
    CAO 180
  • SẢN PHẨM Ly nhựa khổng lồ 1L
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty