LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH360ml
  • MIỆNG 106
    ĐÁY 81
    CAO 64
  • SẢN PHẨM Thố nhựa trơn 360ml
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty