LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH1.000ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 85
    CAO 152
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty