LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP117-1500PP-C-T

  • DUNG TÍCH1500ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 71
    CAO 230
  • SẢN PHẨM Ly nhựa siêu khổng lồ loại 1500ml
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty