LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH500ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 85
    CAO 74
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm tròn kèm nắp - 500ml PP
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty