LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH500ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 85
    CAO 74
  • SẢN PHẨM Thố nhựa PP trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty