LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH600ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 84
    CAO 85
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm tròn kèm nắp - 600ml PP
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty