LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP117-600PP-C-T

  • DUNG TÍCH600ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 84
    CAO 85
  • SẢN PHẨM Thố nhựa trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty