LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH700ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 80
    CAO 106
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm tròn kèm nắp - 700ml PP
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty