LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH700ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 80
    CAO 106
  • SẢN PHẨM Thố nhựa trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty