LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP117-710PP-C

  • DUNG TÍCH710ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 64
    CAO 139
  • SẢN PHẨM Ly nhựa trơn 117-710ml (800 mini)
    QUY CÁCH 500 cái/bao
Thông tin công ty