LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly PP 1L, 900ml
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp nhựa phẳng PP117
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty