LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH1000ml
  • MIỆNG 150
    ĐÁY 128
    CAO 75
  • SẢN PHẨM TÔ GIẤY KRAFT UKP150-1000ML (280GSM-WH)
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty