LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH750ml
  • MIỆNG 150
    ĐÁY 128
    CAO 60
  • SẢN PHẨM TÔ GIẤY KRAFT UKP150-750ML (280GSM-WH)
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty