LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH2oz (~60ml)
  • MIỆNG 65
    ĐÁY 43
    CAO 31.5
  • SẢN PHẨM Hủ tương liền nắp PET 65-2oz
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty