LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly giấy 80
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM NẮP NHỰA PHẲNG PET 80 (T)
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty