LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH10oz (~300ml)
  • MIỆNG 84
    ĐÁY 49
    CAO 108
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty