LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP84-12OZ-PET

  • DUNG TÍCH12oz (~350ml)
  • MIỆNG 84
    ĐÁY 49
    CAO 120
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty