LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP84-GP22 PET-T

sale
ly nhựa UKP, ly nhựa Uy Kiệt, ukp cups, ly nhựa PET, ly nhựa chất lượng cao, mua ly nhựa ở đâu, in logo trên ly nhựa, ly nhựa nắp cầu, ly nhựa takeaway
  • DUNG TÍCH~325ml
  • MIỆNG 84
    ĐÁY 53
    CAO 107
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PET
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty