LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly PET 84
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp cầu PET
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng.
Thông tin công ty