LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly nhựa PET 84
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp nhựa cầu PET cắt chữ X
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty