LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP90-420PP-R-T

  • DUNG TÍCH360/420ml
  • MIỆNG 90
    ĐÁY 43
    CAO 113
  • SẢN PHẨM Ly nhựa đáy bầu PP 90-420ml
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty