LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP90-600PP-C-T

  • DUNG TÍCH600ml
  • MIỆNG 90
    ĐÁY 55
    CAO 155
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PP 90-600ml nắp tim
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty