LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH700ml
  • MIỆNG 90
    ĐÁY 56
    CAO 178
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PP nắp nút tim 700ml
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty