LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
UKP90-PETLID-FLAT
UKP90-PETLID-FLAT
  • DUNG TÍCHNắp phẳng PET 90
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 2.000 cái/bao
Thông tin công ty