LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Ly nhựa chất lượng cao Uy Kiệt, công ty sản xuất ly nhựa, mua ly nhựa nắp cầu, ly nhựa in logo chất lượng cao, báo giá ly nhựa dùng 1 lần
  • DUNG TÍCHNắp đen dùng cho ly tim phi 90
  • MIỆNG 90
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH
Thông tin công ty