LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHNắp nhựa PP màu đen phi 90
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Mẫu nắp đen phi 90 mới
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty