LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHNắp hồng dùng cho ly tim phi 90
  • MIỆNG 90
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM NẮP NHỰA PHẲNG PP 90 (T-MÀU HỒNG)
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty