LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH12/14oz (~360/414ml)
  • MIỆNG 93
    ĐÁY 50
    CAO 106
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PET đáy bầu
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty