LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH16oz (~470ml)
  • MIỆNG 93
    ĐÁY 54.5
    CAO 133
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty