LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH20oz(~590ml)
  • MIỆNG 93
    ĐÁY 56
    CAO 148
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PET trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty