LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly nhựa PET 93
  • MIỆNG 93
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp cầu PET 9 cắt chữ X
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty