LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly phi 93
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp nhựa không dùng ống hút phi 93
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty