LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Ly nhựa chất lượng cao Uy Kiệt, công ty sản xuất ly nhựa, mua ly nhựa nắp cầu, ly nhựa in logo chất lượng cao, báo giá ly nhựa dùng 1 lần, công ty sản xuất ly nhựa, nắp nhựa không dùng ống hút, báo giá ly nhựa nắp cầu
  • DUNG TÍCHDùng cho ly phi 93
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp nhựa không dùng ống hút phi 93
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty